Om Marieholm

Marieholm idag

 • Marieholm är en by i Eslövs kommun i Skåne län, omkring 10 km väster om centralorten Eslöv, 
  på pendlingsavstånd från Öresundsregionen. 25 minuter till Lund, 35 minuter till Malmö och nära till Köpenhamn.
 • Byn är sammanbyggd med kyrkbyarna Östra Kareby och Reslöv österut och ligger långsträckt, ca 1,5 km, längs med Saxåns norra sida fram till gränsen i väster mot Svalövs kommun.
 • Antalet invånare är cirka 1600, antalet hushåll omkring 890. Arealen är 150 ha. 
  Placering på klotet: N 55o52', E 13o09' , vid mötet Kvarngatan och Storgatan.

Marieholm tidigare

 • Marieholms landskommun var tidigare en kommun i dåvarande Malmöhus län. Kommunen bildades som så kallad storkommun vid kommunreformen 1952 genom sammanläggning av kommunerna Reslöv, Torrlösa och Östra Karaby. Den fick sitt namn efter municipalsamhället Marieholm som fanns som sådant mellan 1915 och 1960. Kommunen fanns kvar fram till 1971, då den upplöstes. Reslöv och Östra Karaby fördes till Eslövs kommun, medan Torrlösa lades till Svalövs kommun. Kommunkoden var 1216.

Sibbarp

 • Ursprungligen hette orten Sibbarp, fram till omkring 1850 Sebbarp, men bytte namn till det nuvarande 1805 då storbonden Fredrik Holms efternamn och hans hustrus förnamn Marie fick bilda det nya namnet Marieholm åt platsen.
 • Sibbe var, enligt traditionen, den som först byggde gård i socknen. Det lär under medeltiden ha funnits en borg benämnd Sibbesborg nära nuvarande Östergatan. Strax väster därom låg gamla Sibbarps by som hade inägor ner mot Saxån med trädgårdsodlingar som kallades "Kålhagen" eller "Abullahagen, äppelhagen". Byn försvann vid enskiftet 1804-1806.

Järnvägen


Marieholms Yllefabrik

 • Senare byggdes en textilfabrik på platsen.Under storhetsdagarna försörjde fabriken ca 350 personer. Fabriken övertogs senare av Investment AB Latour, vilka så småningom valde att år 2002 stänga fabriken, då Sveriges näst sista textilfabrik som tillverkade tyg i metervara.

Marieholmskorven

 • Även en korvfabrik har varit bland de dominerande arbetsplatserna i Marieholm. Fortfarande säljs den sk Marieholmskorven med sin speciella kryddning.

Tegelbruket

 • Ett tegelbruk startades 1889. Mycket av det fasadtegel fabriken tillverkade har använts till husen i byn och närliggande samhällen. Typiskt är den mörkt röda nyansen. Man tillverkade även dräneringsrör. Bruket lades ner 1955 på grund av minskande lönsamhet och brist på lera och revs 19XX för att ge plats åt CKA??. (Ankedammen) Under glansperioden på 1930-talet sysselsattes 20 man.

Sundelius Park

 • 1865 köpte fabrikör Magnus Sundelius (1825-1902) Marieholmsgården. Sundelius startade ett färgeri intill Saxån. I Marieholm, mellan Saxån och Storgatan i höjd med Marieholmsgården, finns Sundelius Park, uppkallad efter hans dotter????? Maria Sundelius. Mer om parken hittar du här.

Marieholmsskolan

 • Kommer.

Storhetstiden, 1930-talet

 • Om detta decennium kan du läsa mer här.

Marieholm i framtiden

 • Det här kapitlet skrivs idag och åren framöver av alla oss som bor och verkar i Marieholm.