Om oss

PLANERAD VERKSAMHET 2019


 • 16 januari, styrelsemöte
 • 13 februari, styrelsemöte
 • 13 mars, årsmöte.
 • 20 mars, styrelsemöte
 • april, styrelsemöte.
 • april, dela ut pumpafröer
 • 30 april, Valborgsfirande.
 • maj, styrelsemöte.
 • juni, styrelsemöte.
 • juni, Midsommarfirande.
 • juli, sommaruppehåll
 • augusti, styrelsemöte.
 • september, styrelsemöte
 • september,Marieholmskampen
 • oktober, styrelsemöte.
 • oktober,odlarsöndag med pumpatävling.
 • november, styrelsemöte.
 • december, styrelsemöte.

OM FÖRENINGEN

 

 

Marieholms Byaförening vill vara en förening som verkar för att Marieholm ska vara inbjudande och en trevlig by att bo i, en plats som utvecklas i samklang med de som bor här.

 

Vi försöker ordna olika arrangemang och aktiviteter under året för att skapa gemenskap och en levande by. Bland annat brukar vi arrangera Valborgsfirande och Midsommarfirande. 

En ganska ny aktivitet vi infört lockar fler och fler. Det började som en pumpatävling men har nu utvecklats till en kombinerad tävlings- och odlardag där vi minglar och utbyter odlingstips, fröer och sticklingar.

 

Byaföreningen företräder dina intressen som bybo på olika sätt, bland annat som remissinstans till kommunen genom att vi ingår i Eslövs byalagsråd (EBR).

 

Styrelsen jobbar helt ideellt för invånarna i Marieholm och behöver i gengäld stöd av dig som bor i Marieholm med omnejd. Vi hoppas och tror att du, liksom vi, tycker det är viktigt att Byaföreningen agerar i lokala frågor och för Marieholm.

 

Men en styrelse kan inte göra allt själv - du vet väl att vi blir jätteglada om du vill engagera dig i frågor som intresserar dig och är av nytta för byn?

 

Byaföreningens styrelse sammanträder en gång i månaden för att diskutera dina och byns lokala angelägenheter.

 

Ju fler medlemmer vi är, desto lättare kan vi göra vår röst hörd och agera. Vi ser därför gärna att du, som redan är medlem, värvar grannar och andra bekanta i byn.

 

 

 

Styrelsen

(till och med 13/3-2019)

 

Ann-Catrine Hellman, ordförande

Rasmus Gustafsson, kassör 

Johanna Pilheden, sekreterare

Stefan Fredriksson, ledamot

Jessica Abbot, ledamot

Stefan Nilsson, ledamot

Mattias Pilheden, ledamot

vakant ledamotpost 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Marieholms Byaförening


Tillsammans kan vi verka för byns utveckling och fortlevnad - bli medlem idag!

Kontakta 

Byaföreningen

 

info@marieholmsbyaforening.com