Pågående projekt

Grannar mot brottSammanfattning


Många människor som utsätts för brott får inte bara sina ägodelar stulna utan mår, som en följd av händelsen, även dåligt psykiskt. Du kan öka din säkerhet genom att delta i Grannar mot Brott.

Vi i Byaföreningen har för avsikt att initiera gator/områden där det finns ett gediget intresse att samarbeta för att minska risken att utsättas för främst inbrott i bostaden. Kom ihåg att i ett område där grannarna samarbetar blir det svårare för en inbrottstjuv eller fridstörare att vistas anonymt. En gata där man bryr sig om varandra och håller ögonen öppna har betydligt större chans att förebygga brott.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjorde en undersökning 2008 där det visade sig att inbrotten var cirka 15–25% lägre i områden som arbetade med grannsamverkan kontra mot de som ej samarbetade.

En tryggare vardag med Grannar mot brott


Där grannar samarbetar sker det färre brott. I nätverket Grannar mot brott samarbetar Länsförsäkringar Skåne, Polisen och Marieholms byaförening tillsammans med dig och dina grannar för att motverka brott och öka tryggheten i ditt kvarter.

Alla kan vara med – och det är gratis!


Du kan delta i Grannar mot brott, oavsett vilket försäkringsbolag du tillhör. Ju fler desto bättre tycker vi. Länsförsäkringar Skåne bistår med allt material och du bidrar med din tid och ditt engagemang.

Så startar du grannar mot brott


Arrangera en grannträff
Beställ broschyrer från Länsförsäkringar Skåne, ta en fika tillsammans och diskutera om upplägget skulle passa er. Vill ni gå vidare utse en kontaktperson för gruppen.

Ladda ner Coyards app! Ni hittar appen på http://coyards.se/lfskane/.
Är ni färre än 10 hushåll/personer i gruppen? När väl en kontaktperson för gruppen är utsedd, ansluter sig hen genom appen till den överhängande gruppen för Marieholm ”Marieholms byaförening”. När området nått en kritisk massa av minst 10 hushåll kan ni själva skapa en grupp se nedan.

Är ni fler än 10 hushåll/personer i gruppen?
Om ni är 10-15 hushåll/personer kan ni starta en egen grupp på http://coyards.se/lfskane/ där finns all information ni behöver för att komma igång. Ange partnerkod Ifskane när ni laddat ned appen (finns under inställningar). Kontakta Coyards om ni tillhör en större samfällighet eller bostadsrättsförening så kommer Länsförsäkringar Skåne i samarbete med Polisen ut och håller ett informationsmöte.

Visa för tjuven att ni finns!
När gruppen är registrerad beställer ni skyltar och dekaler från Byaföreningen som ni kan sätta upp på er gata eller runtom I ert bostadsområde.

Håll kontakten via appen!
Via appen skickar Länsförsäkringar Skåne fortlöpande information som hjälper er i ert gemensamma arbete. Genom vår nya app blir det också lättare att hålla kontakten och meddela varandra när ni åker bort och bostaden behöver lite extra tillsyn.

Projektansvariga


Marieholms byaförenings styrelse

Kontaktperson Coyards: Kenneth Johansson, Ansvarig skadeförebyggande koncept, Länsförsäkringar Skåne.

Nyheter


En andra grannsamverkansgrupp finns nu också för Kungsgatan, Odengatan, Backavägen och Frejavägen. Bra jobbat!

Första gatan att organisera sig i ”Grannar mot brott” med fler än 10 personer/hushåll är Tegelvägen 7 i Marieholm. Bra jobbat!

Den 13 oktober 2016 genomfördes ett uppstartsmöte på Marieskolans matsal, där medverkade ett 30 tal Marieholmsbor samt föreläsare från Polis och Försäkringsbolag. Sju intresserade Marieholmsbor skrev upp sig som kontaktpersoner, dessa skall försöka få igång grannsamverkan i sina gator.