Pågående projekt

Bevara gamla Bibliotekshuset.Sammanfattning


Vi skrev hösten 2016 ett medborgarförslag om att bevara huset som ett förenings hus för Marieholms borna. Förslaget antogs ej, utan nu bjuder kommunen ut huset till försäljning. I all hast har vi nu börjat bilda en förening “Marieholms Byahus”. Vi har gjort en skrivelse till kommunen där föreningen erbjuder sig att köpa huset för 1 krona.

Syftet med föreningen är följande:
- söka finnansiering för att driva huset
- bevara Marieholmsrummet
- erbjuda föreningar och privatpersoner möjlighet till verksamhet i lokalen
- skapa förutsättningar för möten, aktivitet och utveckling i Marieholm

Gamla biblioteket