Aktuellt

AKTUELLT

 

Här publiceras aktuella händelser och  sammanfattningar från styrelsemöten under året

 

Sammanfattning fr. Styrelsemöte 190213

Styrelsen gick igenom inkomna nomineringar med dess motivering och efter dialog enades vi om vem som kommer att föräras titeln Årets Marieholmare 2018. Vinnaren presenteras på årsmötet 13/3.
Vi tackar för visat intresse och inkomna förslag.

Medlemsapp, vi är ännu nybörjare på detta men har stora förhoppningar och tror appen kommer tillföra ännu ett sätt för kommunikation och förenklat medlemskap.

Valborg 2019
Föreningen Dansa åh Le vill tillsammans med Byaföreningen (och andra föreningar i byn) arrangera Valborg och flytta firandet till Laddran. Vi hade ett gemensamt möte med Dansa åh Le, MiS samt Röda korset för att undersöka intresse. Fler föreningar kommer att tillfrågas, och är varmt välkomna att själv höra av sig om intresse finns att delta i arrangemang av ett Valborgsfirande tillsammans.

Årsmötesplanering
Arbetsfördelning är gjord, det kommer att annonseras ut om årsmötet, samt anslås och bjudas in via bla hemsida och Facebook.
Senast 3/3 vill vi ha din anmälan om deltagande om du vill äta. Efter årsmötet bjuder vi på föredrag av vetenskapsjournalisten Torill Kornfeldt.

I ett steg att få fler medlemmar samt synliggöra föreningen har vi tagit fram en liten folder som kommer att delas ut till hushållen i Marieholm innan årsmötet.

Projekt Skatebana
Kontakt har tagits med kommunledningskontoret där vi ber om ett möte för att kunna jobba vidare med vår plan att anlägga en skatebana för byns ungdomar. Ett ställe att mötas på och utöva aktiviteter ihop. En skrivelse kommer, utöver tagen kontakt, att skickas till nämnden för Miljö och Samhälle i syfte att synliggöra behovet.

Vi kommer i slutet på mars att få ett tillskott i föreningen i form av en webbredaktör som kommer ta fram en ny lättarbetad och informativ hemsida.

Årets första EBRmöte hålls 14/2. Då kommer bla ordförandeskapet för 2019 att bestämmas.

Valberedningen har fått in namn på kandidater till styrelseposter. Dessa kommer att läggas fram på årsmötet, som sedan bestämmer om de ska röstas in eller ej. Valberedningen vill tacka för inkomna förslag och visat intresse.

Lekplatser i Marieholm
Efter att styrelseledamot varit i kontakt med kommunen om lekplatserna i byn, och Sundelius lekplats i synnerhet, fått gehör för inkomna förslag. Lekplatserna kommer under 2019 att rustas upp. Buskaget vid Sundelius kommer att gallras och trappan till parken, som är i bedrövligt skick, är avstängd i väntan på åtgärd.

Det var i stort det som avhandlades.

Frågor, tankar och funderingar tas som vanligt tacksamt emot via e-post till info@marieholmsbyaforening.com

Tidigare sammanfattningar

Är du intresserad av hur det såg ut förr i Mariholm? På Rustan Liganders hemsida finns det både bilder, film och text om Marieholm och Marieholms historia.

 

Besök gärna sidan http://marieholm.net/

Copyright @ All Rights Reserved

Marieholms Byaförening


Tillsammans kan vi verka för byns utveckling och fortlevnad - bli medlem idag!

Kontakta 

Byaföreningen

 

info@marieholmsbyaforening.com