Aktuellt

Nyhetsbrev augusti 2017

Senaste nyhetsbrevet går att finna här!

Styrelsemötet i juni

Vid senaste styrelsemötet stämde vi av våra engagemang hittills under året.
Kassören berättade om tidsbesparing och fördelarna med vårt inköpta faktura- och medlemsprogram.
Medlemskort är utskickade till våra betalande medlemmar.
Vi planerade även inför hösten i allmänhet och i synnerhet lades fokus på 30-års firandet vi kommer att ha i höst. Ett nytt möte om bara detta kommer att ske igen i juli.

Mer om detta kommer framöver.

SommarbildMidsommarfirande med Byaföreningen!

På fredag 23/6 välkomnas alla att delta i firandet. Ta med picknick-korg och ett glatt humör. Bidrag i form av blommor och grönt att klä stången med välkomnas varmt.

Stången klär vi tillsammans runt 13-tiden innan Byaföreningens eminenta underhållare Maria och Johanna bjuder på dans, lekar och gotter för barnen. Låt oss tillsammans fira in sommaren! "

Midsommar 2017

Årsmöte 2017

Protokoll fört vid årsmöte 2017 går att läsa här!

Årsmöte 2016

Nyhetsbrev maj 2017

Nyhetsbrev gällande styrelsemötet maj 2017 hittas här! Nyhetsbrev maj 2017Medlemssynpunkt

Efter att ha fått lite synpunkter från medlem kommer här en uppdatering:

Framöver kommer vi i ännu större utsträckning att använda oss av Facebook
– har du inget eget konto där än, kanske det är dags att skaffa ett sådant
–1,55 miljarder användare kan inte ha fel

Uppstarten av föreningens digitala nyhetsbrev ska förhoppningsvis kommaigång till sommaren och är tänkt att bidra till att täcka informationsbehovet.
Här tänker vi oss en namntävling. Vad ska nyhetsbrevet heta? Skicka in förslag till styrelsen innan 31/5.
Glöm inte heller att skicka din e-mailadress till oss så vi kan lägga till dig på sändlistan!

Vi arbetar ideellt, för din skull och för byns fortlevnad, men i likhet med solen, har även vi i styrelsen fläckar – vi hinner inte alltid med allt i den takt vi hoppats.
I riktigt trängande situationer kan du ju alltid maila styrelsen info@marieholmsbyaforening.com eller ringa ordföranden Stefan Fredriksson, 073-847 07 06, eller ansvarig för kommunikation, Ann-Catrine Hellman, 0723-185252.

Som medlem i Föreningen Marieholms byaförening har även du ett viktigt uppdrag, nämligen att verka för Marieholms utveckling och fortlevnad.

Vi i styrelsen lovar emellertid göra vad vi förmår för att fånga upp och inom rimlig tid, återkoppla frågor, kommentarer och synpunkter från er medlemmar, samtidigt som vi jobbar vidare med våra andra projekt.

Under tiden, läs gärna vårt senaste Nyhetsbrev.

I övrigt allt gott och på snart återhörande!
Styrelsen i Marieholms Byaförening